Dwie kolejne kandydatki mogą już od poniedziałku, ósmego lipca cieszyć się  oficjalnym statusem pracownika samorządowego  Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Aby formalności stało się zadość, złożyły ślubowanie w obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej oraz Ireny Agaty Łuckiej, Członka Zarządu Powiatu. Zobowiązały się w nim do godnego i sumiennego wypełniania obowiązków na rzecz dobra wspólnoty samorządowej… W kameralnej ceremonii ślubowania nowych urzędników uczestniczyła również Agnieszka Zielińska- Ząbek, Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu.

Uroczyste ślubowanie poprzedził trzymiesięczny czas przygotowania, zakończony wewnętrznym egzaminem. Jego pomyślne zaliczenie pozwoliło na formalne już podjęcie pracy w Starostwie. Beata Ostrowska została więc pełnoprawnym pracownikiem Wydziału Finansowego, natomiast Karolina Kapica wzmocniła kadry Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Osoby przyjęte do pracy w Starostwie zgłosiły się w ramach naboru na wolne stanowiska urzędnicze, przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku i w lutym 2019 r. Po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia w ramach naboru, zostały zatrudnione na maksymalnie pół roku, pełniąc obowiązki w charakterze tzw. służby przygotowawczej. Czas ten umożliwił poznanie poszczególnych wydziałów urzędu oraz wdrożenie się do codziennej pracy w Starostwie. Procedurę naboru, weryfikacji oraz przygotowania do pracy regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, wręczając zaświadczenia o zakończeniu służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie, życzyła obu pracownicom poczucia satysfakcji oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy na nowych stanowiskach urzędniczych. Zapewniła też o wsparciu, szczególnie ze strony doświadczonej kadry w podejmowaniu kolejnych wyzwań, których nie brakuje w codziennej pracy urzędu.

To nie koniec działań, zwieńczonych przyjęciem nowych pracowników. Poszukiwana jest bowiem jeszcze jedna osoba do pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego. Zainteresowani mogą złożyć wymagane dokumenty do 19 lipca, by następnie pewnym krokiem wejść na ścieżkę kariery pracowników samorządowych.