Dwie kolejne kandydatki mogą już od poniedziałku, ósmego lipca cieszyć się  oficjalnym statusem pracownika samorządowego  Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Aby formalności stało się zadość, złożyły ślubowanie w obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej oraz Ireny Agaty Łuckiej, Członka Zarządu Powiatu. Zobowiązały się w nim do godnego i sumiennego wypełniania obowiązków na rzecz dobra wspólnoty samorządowej… W kameralnej ceremonii ślubowania nowych urzędników uczestniczyła również Agnieszka Zielińska- Ząbek, Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu.

Uroczyste ślubowanie poprzedził trzymiesięczny czas przygotowania, zakończony wewnętrznym egzaminem. Jego pomyślne zaliczenie pozwoliło na formalne już podjęcie pracy w Starostwie. Beata Ostrowska została więc pełnoprawnym pracownikiem Wydziału Finansowego, natomiast Karolina Kapica wzmocniła kadry Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Osoby przyjęte do pracy w Starostwie zgłosiły się w ramach naboru na wolne stanowiska urzędnicze, przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku i w lutym 2019 r. Po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia w ramach naboru, zostały zatrudnione na maksymalnie pół roku, pełniąc obowiązki w charakterze tzw. służby przygotowawczej. Czas ten umożliwił poznanie poszczególnych wydziałów urzędu oraz wdrożenie się do codziennej pracy w Starostwie. Procedurę naboru, weryfikacji oraz przygotowania do pracy regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, wręczając zaświadczenia o zakończeniu służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie, życzyła obu pracownicom poczucia satysfakcji oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy na nowych stanowiskach urzędniczych. Zapewniła też o wsparciu, szczególnie ze strony doświadczonej kadry w podejmowaniu kolejnych wyzwań, których nie brakuje w codziennej pracy urzędu.

To nie koniec działań, zwieńczonych przyjęciem nowych pracowników. Poszukiwana jest bowiem jeszcze jedna osoba do pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego. Zainteresowani mogą złożyć wymagane dokumenty do 19 lipca, by następnie pewnym krokiem wejść na ścieżkę kariery pracowników samorządowych.

           


1000 Znaków do wykorzystania