Dzisiaj w sali konferencyjnej stargardzkiej komendy wyróżniono funkcjonariuszki i funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w testach sprawności fizycznej w 2021.

 

 

 

 

Nagrody, które zostały przyznane przez Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie insp. Roberta Nowaka wręczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie nadkom. Artur Grenda 15 funkcjonariuszom, którzy w swoich kategoriach wiekowych wykazali się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną osiągając bardzo dobre i celujące wyniki. W swoim przemówieniu podziękował policjantom za osiągnięte wyniki podkreślając, że wysoka sprawność funkcjonariuszy jest wyznacznikiem jakości służby w Policji.

 

Łącznie w 2021 roku w przeprowadzonych testach sprawności fizycznej wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy ze stargardzkiej komendy. Podzieleni byli na trzy grupy wiekowe.

 

 

Wszystkim nagrodzonym policjantom serdecznie gratulujemy.