Poniżej zamieszczamy ogłoszenia o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną na 2023 r. oraz zaproszenie dla przedstawicieli NGO do składu komisji konkursowej.

ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE - KONKURS