18 października 2022 r. w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Bastei w Stargardzie odbyły się warsztaty pt. „Krótka historia śmieci”,  które  przeprowadzili: Przemysław Antczak z Muzeum Archeologiczno – Historycznego  i Magdalena Olejniczak z Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

W warsztatach uczestniczyły 32 osoby  (28 uczniów i 4 nauczycieli) ze szkół: SP nr 5, I LO, ZS nr 1, ZS nr 2  w Stargardzie, SP w Strachocinie oraz SP w Chlebówku.

Głównym celem warsztatów było przede wszystkim uwrażliwianie uczniów na problemy zagospodarowania naszych domowych odpadów oraz promowanie prawidłowych zachowań proekologicznych, zachęcających przede wszystkich do segregacji odpadów.

W pierwszej części spotkania Pan Przemysław Antczak, w bardzo humorystyczny sposób omówił  skąd wzięły się odpady i śmieci na Ziemi oraz jak sobie z nimi radzono na przestrzeni wieków. Pokazał również różne przedmioty, odkryte podczas prac archeologicznych.

W drugiej części warsztatów Pani Magdalena Olejniczak zapoznała z segregacją odpadów, którym można nadać „drugie życie”. Uczestnicy dowiedzieli się  jak prawidłowo segregować śmieci, a także racjonalnie nimi gospodarować z uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska. Prowadząca podkreśliła również, że odpady wielkogabarytowe można zupełnie bezpłatnie dostarczyć do sortowni, podobnie jak elektrośmieci.

Atrakcją dla uczestników było zwiedzanie wystawy „Stargard - miejsce z historią”.

Warsztaty odbyły się przed szesnastą edycją Powiatowego Konkursu na Komiks pt. „Ekologia w komiksie”. Wszyscy otrzymali instrukcję tworzenia komiksu „STWÓRZ SWÓJ KOMIKS – KROK PO KROKU” (pomysł, scenariusz, rysowanie, kolorowanie i tekst) oraz regulamin konkursu.

Organizatorem warsztatów był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Archeologiczno – Historyczne i Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie.

Koordynator konkursu Irena Zalewska

REGULAMIN KONKURSU