Hejt, cyberprzemoc, mowa nienawiści, mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Dlatego podczas spotkania policjantek z młodzieżą z Zespołu Szkół Budowlano- Technicznych funkcjonariuszki omówiły, jak bardzo krzywdzące mogą być skutki takich zachowań.

Młodzież została zapoznana z formami hejtu również za pomocą internetu wskazując, że niektóre zachowania dla jednych będą dobrą zabawą, a innym mogą sprawić ogromną przykrość i nieść za sobą przykre konsekwencje. Policjantki przedstawiły również możliwe drogi postępowania w przypadku dotknięcia tym zjawiskiem. Zaznaczyły jak ważne jest odpowiednie korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie konsekwencje prawne mogą spotkać nieletnich za czyny popełnione za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych.

Wizyta funkcjonariuszek była także okazją do zadawania wielu pytań, również tych dotyczących zawodu policjanta. Czynny udział uczniów w zajęciach świadczy o tym, że działania profilaktyczne, prowadzone przez policjantów, cieszą się dużym zainteresowaniem i są bardzo potrzebne.

mł. asp. Dorota Biernikowicz