Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

A zrobili to w sposób profesjonalny, szybki i sprawny w ramach wspólnej akcji pod hasłem „Czysta Gmina”. Walka z nieporządkiem toczyła się zarówno w samym Suchaniu, jak i przyległych miejscowościach.  Funkcjonariuszy w podejmowanych działaniach wspierali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Pod lupę wzięto stan porządku i czystości w obrębie poszczególnych posesji. Tam, gdzie bałagan mógł rzucać się w oczy, ustalano odpowiedzialnych za porządek właścicieli, dzierżawców lub zarządców nieruchomości.

Dzielnicowi Posterunku Policji w Suchaniu, wspólnie z pracownikami gminnego samorządu, skontrolowali w ten sposób porządek w pobliżu posesji w centrum oraz na obrzeżach Suchania.  Funkcjonariusze zwracali uwagę właścicielom na konieczność utrzymania czystości- zwłaszcza w tych miejscach, które sąsiadują z chodnikiem lub drogą.  Była również okazja kontroli oznakowania posesji, co jest szczególnie ważne w kontekście sprawnego dojazdu służb ratowniczych pod wskazany adres.

Skontrolowano również stan kilku opuszczonych nieruchomości, ustalając potencjalnych najemców lub właścicieli oraz zabezpieczenie obiektów przed wejściem osób postronnych. Podczas kontroli proszono także mieszkańców o potwierdzenie zawarcia umowy na wywóz odpadów z posesji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W ramach akcji „Czysta Gmina” dzielnicowi spotykali się również z sołtysami oraz mieszkańcami miejscowości Gminy Suchań, informując o zmianach w przepisach dotyczących odbioru odpadów oraz korzyściach, wynikających z ich segregacji. Policjanci przyznali, że w trakcie podjętych działań nie stwierdzili większych  nieprawidłowości. Właściciele i zarządcy posesji  wzięli sobie natomiast do serca zalecenia dzielnicowych, deklarując dbałość o porządek na własnym podwórku- z korzyścią dla wizerunku gminy.