Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Przebudowa drogi powiatowej 1716 Z rozpoczęta pod koniec czerwca w Dolicach, wkracza w decydująca fazę. Konsekwencją inwestycji realizowanej przez STRABAG na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, będą jednak  utrudnieniami dla mieszkańców Dolic i kierowców, korzystających na co dzień z przebudowywanego odcinka ulicy Wojska Polskiego. Od środy 24 lipca do 12 listopada 2019 r. ulica zostanie bowiem całkowicie wyłączona z ruchu. Wykonawca prac wyznaczył objazdy, które obowiązywać będą na czas przebudowy zamkniętego odcinka drogi.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę w tej sprawie Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska podpisała formalnie z Wojewodą Zachodniopomorskim, w miniony wtorek 9 lipca. Kolejna z zawartych wtedy umów dotyczyła przebudowy ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach, którą również dofinansowano z rządowego funduszu.

Inwestycja w Dolicach obejmuje natomiast odcinek drogi  o długości 845 metrów. Jej nawierzchnia zostanie poszerzona do 6 metrów. W projekcie ujęto również wybudowanie ścieżki pieszo- rowerowej, oraz nowych zjazdów do posesji sąsiadujących z ulicą. Przewidziano także nową sieć kanalizacji deszczowej. Korzystając z okazji, Gmina Dolice wymieni również swój odcinek kanalizacji sanitarnej.

Na sfinansowanie przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Dolicach, przeznaczono ok. 4,2 mln zł.  Blisko 60 proc. kosztów pokryje dotacja z FDS. Pozostałe 20 proc. sfinansują w formie wkładu własnego: Powiat Stargardzki razem z Gminą Dolice. Do czasu zakończenia przebudowy, biegnący przez Dolice odcinek drogi 1716 Z od środy 24 lipca pozostanie zamknięty dla ruchu. Ulica ma być ponownie otwarta dla ruchu po przebudowie 12 listopada.     Do tego czasu kierowcy jadący ze Stargardu i Kolina  w kierunku Dolic, będą zmuszeni korzystać z objazdu. Skręcimy więc w Strzebielewie na Krępcewo, Rzeplino i Piasecznik.  Tydzień przed zamknięciem ulicy ZDP przypomina, by zwrócić uwagę  na nowe oznakowanie oraz informacje o wyznaczonym objeździe. W tym przypadku jazda na pamięć okaże się mało przydatna, za to nieco bardziej kosztowna.


1000 Znaków do wykorzystania