Blisko 12 tys. odsłon odnotowano w ubiegłym roku na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce pod hasłem: „Niepełnosprawność- dowiedz się więcej”, adresowaną do osób niepełnosprawnych. To jedna z wielu form integrowania środowiska i jednocześnie ułatwienie kontaktu osobom, zmagającym się na co dzień z własną niepełnosprawnością. PCPR współpracuje także z 19 organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie powiatu stargardzkiego, realizując wspólne programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu i likwidacja barier architektonicznych.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Stargardzki realizuje również projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. PFRON pozytywnie zakwalifikował  wnioski powiatu, które dotyczą likwidacji barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych

Jeden z  projektów dofinansowany przez fundusz, dotyczy zwiększenia dostępności budynku „C” Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki pośrednictwu  Powiatu Stargardzkiego,   Gmina Miasto Stargard realizuje inwestycję, która  obejmuje   przebudowę pomieszczeń łazienki oraz kupno i montaż windy zewnętrznej. Jej przekazanie zaplanowano do końca listopada 2019 r. Koszt adaptacji budynku, razem z instalacją windy wyniesie ogółem 168 tys. zł.

Natomiast w ramach likwidowania barier transportowych powiat, dysponując przyznanym dofinansowaniem z funduszu, zawarł umowę z Kołem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na zakup specjalistycznego mikrobusu. Podopieczni stowarzyszenia będą mogli korzystać z nowego pojazdu, pod koniec sierpnia tego roku.

Kolejną formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych stanowiły zrealizowane projekty programu „Aktywny samorząd”. Na ubiegłoroczną edycję programu składały się dwa moduły. Pierwszy zapewnił dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, protez kończyn i leków.  Zagwarantował też pomoc ze strony opiekunów, którzy zapewnili wsparcie dla części osób w utrzymaniu ich  aktywności zawodowej. Na działania tego typu przeznaczono ponad 185 tys. zł.

Z kolei moduł drugi dotyczył przeciwdziałania marginalizacji zawodowej niepełnosprawnych. Sięgając po dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON- u, 27 osobom zapewniono w ubiegłym roku  pokrycie kosztów kształcenia na wyższych uczelniach. Dzięki wsparciu funduszu, przekazano także 40 tys. zł na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Jednym z większych projektów, realizowanych od ubiegłego roku przez Powiat Stargardzki jest również przebudowa pomieszczeń parteru Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, razem z kupnem oraz instalacją nowej windy. Koszt przebudowy korytarza i pomieszczeń parteru, sfinansowany z powiatowego budżetu wyniósł ogółem 326 tys. zł . Finansowy udział powiatu stanowił warunek przyznania dotacji na kupno i instalację windy. Podopieczni DPS zyskali już teraz bardziej funkcjonalne pomieszczenia na parterze, z bezpośrednim dostępem do części administracyjnej. Natomiast w listopadzie tego roku będą mogli korzystać już z nowej windy. Zlikwidowana zostanie dzięki temu jedna z głównych barier, utrudniających dotychczas życie  60 osobom, którym placówka w Dolicach zapewnia opiekę przez całą dobę.