Apel o finansowe wsparcie działań podejmowanych przez szpital w Stargardzie, których celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem zarówno pacjentów, jak i personelu szpitala, wystosował do przedsiębiorców Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. „Mając na uwadze dynamikę rozprzestrzeniania się koronawirusa i zadania spoczywające na stargardzkim szpitalu, zwracam się do Wszystkich Państwa z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego lub materialnego”- apeluje Dyrektor SPWZOZ.

Finansowe wsparcie przekazane na konto szpitala zostanie wykorzystane przede wszystkim do zakupu środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz dodatkowego wyposażenia dla ratowania zdrowia i życia pacjentów. Załoga szpitala będzie wdzięczna za każdą wpłaconą kwotę lub okazana pomoc, która przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego personelu i pacjentów. Pełny tekst apelu zamieszczamy poniżej:

/pliki/powiatstargardzki/pliki/APEL%20O%20WSPARCIE.pdf

Zainteresowani pomocą i wsparciem szpitala w tym szczególnie trudnym czasie, mogą zasięgnąć szczegółowych informacji, dzwoniąc pod nr. tel.: 534 518 123. Wspomóżmy w każdej formie nasz stargardzki szpital, który podjął starania, by w jak największym stopniu zabezpieczyć pacjentów i pracowników przed koronawirusem.