Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Jedno z bardziej kolizyjnych skrzyżowań, które znalazło się także na granicy przepustowości chce przebudować Powiat Stargardzki. To kolejny etap modernizacji odcinka drogi powiatowej 1704 Z, biegnącej przez Śródmieście Stargardu. Wykonawca wybrany w ramach przetargu, rozpoczął prace nad projektem inwestycji.

Drogowa Pracownia Projektowa „A3”- Justyna Roman, zajmie się dokumentacją przebudowy skrzyżowania na Placu Zgody w Stargardzie. Oficjalna nazwa projektu, zleconego pracowni przez Powiat Stargardzki brzmi: „Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzkie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody”. Umowę na sporządzenie projektu inwestycji zawarł z pracownią Zarząd Dróg Powiatowych.

Wartość dokumentacji projektowej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie funduszy na dofinansowanie inwestycji, oszacowano na blisko 144 tys. zł. Wykonawca zobowiązał się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, razem z niezbędnymi zezwoleniami, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na formalne rozpoczęcie prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa obejmie odcinek drogi powiatowej, biegnący ul. Szczecińską- od skrzyżowania z Wileńską przez Plac Zgody, do krzyżówki z ul. Słoneczną. Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy, a biegnącej przez skrzyżowania z ulicami: Wileńską, Tadeusza Kościuszki, Łużycką, Pierwszej Brygady i Słoneczną wyniesie ok. 460 metrów.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, w tym rejonie miasta wybudowane zostanie nowe rondo. Przyjęte rozwiązanie ma przede wszystkim usprawnić ruch tranzytowy w Śródmieściu Stargardu, przez które ulicami M. Konopnickiej i Pierwszej Brygady biegnie droga 1704 Z. Korzystają z niej kierowcy, jadący tranzytem ze Szczecina do Trójmiasta.

Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał wykonawcę, aby dokumentacja projektowa była gotowa do końca sierpnia 2021 r. Na jej podstawie Powiat Stargardzki podejmie starania o dofinansowanie inwestycji, aplikując także do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.