Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Starosta Stargardzki przyjęła oficjalną rezygnację, złożoną przez Joannę Tomczak- dotychczasową Wicestarostę. 

W przesłanym do Starosty piśmie p. Joanna Tomczak poinformowała o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w związku z podjęciem od 14 października br. nowych obowiązków zawodowych oraz zwróciła się z prośbą o udzielenie urlopu bezpłatnego, do czasu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji wicestarosty.
Prośba uzyskała akceptację Starosty Stargardzkiego.