Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Realizacją projektu zajmie się Powiat Stargardzki, który  otrzymał dofinansowanie przyznane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Pogotowie Kryzysowe rozpocznie działalność w pomieszczeniach budynku, zajmowanego dotychczas przez Zespół Szkół Budowlano- Technicznych przy ul. Składowej. Część pomieszczeń w budynki przekazanym przez Powiat na rzecz Miasta  użyczy placówce Prezydent Stargardu- w myśl uzgodnień podpisanego wcześniej listu intencyjnego.

Utworzenie i działalność Regionalnego Pogotowia Kryzysowego będzie możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach obecnej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przyznana kwota wynosi  blisko 4 mln zł, co pozwoli na realizację projektu  od października tego roku, do połowy 2023 r. Powiat Stargardzki w ramach wkładu własnego wnosi pomieszczenia zajmowane dotąd przez „Budowlankę”, które formalnie już użyczył  Prezydent Miasta.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Regionalne Pogotowie Kryzysowe będzie funkcjonować codziennie w godzinach 8.00.- 20.00. Jego pracownicy zajmą się również całodobową interwencją. Ze wsparcia świadczonego przez nową placówkę skorzystają przede wszystkim rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Pogotowie zajmie się terapią indywidualną i grupową, wizytami środowiskowymi oraz poradnictwem prawnym. Zatrudni też zespół specjalistów. Osoby i rodziny dotknięte kryzysem będą  mogły liczyć m.in.  na pomoc i wsparcie ze strony psychologa, pedagoga, terapeuty i pracownika socjalnego.

Kwestie utworzenia i działalności pogotowia regulują uzgodnienia zawarte w liście intencyjnym, podpisanym przez Starostę Stargardzkiego Iwonę Wiśniewską i Prezydenta Stargardu Rafała Zająca.  Wspólnie ustalono, że Regionalne Pogotowie Kryzysowe zajmie część pomieszczeń parteru budynku przy Składowej, przejętego przez Miasto w zamian za przekazane Powiatowi  dawne Gimnazjum Gminy Stargard, dokąd przeprowadza się „Budowlanka”.

Regionalne Pogotowie Kryzysowe z przyznanym już dofinansowaniem w ramach obecnej perspektywy RPO Pomorza Zachodniego, okaże się więc kluczowym projektem Miasta i Powiatu Stargardzkiego, na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia lub zagrożonych kryzysem życiowym.