Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie poszukuje świadków zdarzenia do którego doszło na terenie cmentarza w Stargardzie przy ul. Spokojnej w dniu 01 kwietnia 2021 r, gdzie poszkodowana w wyniku popchnięcia upadając doznała obrażeń ciała w postaci złamania obu rąk. Z posiadanych informacji wynika, że zdarzenie to mógł widzieć mężczyzna, który przebywał w tym czasie na terenie cmentarza.

Osoby, które widziały zdarzenie, bądź też maja informacje na temat jego sprawcy proszone są o kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr telefonu 47 78 29 559, bądź osobiste stawiennictwo w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 29 pok. 254.

 

podkom. Krzysztof Wojsznarowicz