1 stycznia 2022r. weszły w życie zmiany dotyczące prawa ruchu drogowego. Kierujący pojazdem mechanicznym, który nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 1.500 złotych.

Za popełnione wykroczenie kierujący nie zostanie ukarany mandatem karnym przez policjanta lecz w myśl nowych przepisów zostanie sporządzony wniosek do sądu. Orzeczony zostanie bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat, w tym grzywnę w wysokości od 1.500 zł do 30.000 zł.

Od początku roku 2022 w województwie zachodniopomorskim policjanci ruchu drogowego ujawnili już 22 kierujących pojazdami bez uprawnień, którzy zostaną ukarani przez sąd.

Przypominamy, że 5 grudnia 2021r. weszła w życie ustawa wprowadzająca pojęcie zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami. Osoba z zawieszonymi uprawnieniami do kierowania pojazdami to kierowca, któremu funkcjonariusz zatrzyma uprawnienia w określonych sytuacjach. Zatem osobę, której uprawnienia do kierowania zostały zawieszone, uznaje się za nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie