Stargardzcy dzielnicowi po raz kolejny uczestniczyli w spotkaniu z seniorami, które odbyło się w Domu Seniora przy ul. Limanowskiego w Stargardzie. Celem spotkania było uświadomienie seniorom jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą. Na podstawie przykładów podanych przez policjantów, seniorzy dowiedzieli się np. jak nie stać się ofiarą oszustów działających metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia każdego człowieka. Współdziałanie społeczeństwa z Policją w tym zakresie jest z pewnością bardzo ważne, dlatego policjanci stargardzkiej komendy bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach, na których przypominają mieszkańcom o środkach bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania mundurowi przedstawili zgromadzonym zagrożenia z jakimi mogą się spotkać każdego dnia. Opowiadali o metodach jakimi posługują się oszuści, między innymi przybliżyli metodę na „wnuczka”, na „policjanta”, a to tylko niektóre ze scenariuszy działania przestępców.

Podczas prelekcji każdemu seniorowi przypomniano, aby zachował czujność, gdy ktoś nieznajomy prosi o pieniądze - by rozmawiać z rodziną i w chwili, gdy „rzekomy” wnuczek prosi o pieniądze, wykonać telefon kontrolny do rodziny i upewnić się czy to nie oszustwo.


Funkcjonariusze zwrócili też uwagę na fakt, że Policja nigdy nie prosi nikogo o przekazanie pieniędzy, a także nie informuje o prowadzonych działaniach operacyjnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania na koniec otrzymali elementy odblaskowe. Seniorzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi, pozwalającymi na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków na przyszłość. Spotkanie to przebiegło w miłej atmosferze oraz pozostawiło w świadomości osób starszych wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 

kom. Krzysztof Wojsznarowicz