W imprezie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych w Grzędzicach i Kunowie. Odbył się także Rajd na orientację, w którym brała udział młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie.
 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicestarosta – Łukasz Wilkosz, przedstawiciel Stowarzyszenia „WIR” Marzena Obarzanek oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego - Jerzy Hernet.
Impreza odbyła się w ramach projektu, który realizował Powiat Stargardzki „Bobrowa Polana – miejsce rekreacyjno – integracyjne w powiecie stargardzkim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na jego realizację Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 24 687 zł. Wartość całego zadania to 38 798,44 zł.
W ramach zagospodarowania „Bobrowej Polany” oraz w celu podniesienia jej atrakcyjności powstała:

Leśna ścieżka zdrowia z następującymi elementami

  • zestaw zręcznościowy czworoboczny (ze ścianką wspinaczkową) – 1 szt.
  • drążki gimnastyczne /potrójne/ – 1 szt.
  • równoważnię skośną - 1 szt.
  • zestaw do przeskoków – 1 szt.
  • slalom – 1 szt.
Strefa ogniska: kamienny krąg na ognisko z bezpieczną strefą wokół paleniska wraz z 1 tablicą /regulamin korzystania z ogniska.
Elementy małej architektury:
  • ława ze stołem pod wiatą
  • obudowa pojemników do recyklingu – zabudowa drewniana 4 pojemników na odpady segregowane
❗️❗️❗️zainstalowano monitoring❗️❗️❗️
Dzięki powyższej inwestycji, mieszkańcy z terenu powiatu będą mieli możliwość do aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu, organizacji imprez turystycznych, sportowych i ekologicznych.